top of page

Výrobní možnosti

Montáž převodovek

Provádíme se spolupráci s firmou ZPA Pečky, a.s.
ČTVRTOTÁČKOVÉ MOTOROVÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY - ZPM

 

Šnekové motorové převodovky ZPM s úhlem natočení o 90° se používají v kombinací s víceotačkovými servomotory MODACT pro ovládání armatur tam kde je třeba docílit velkého kroutícího momentu.

 

Konstrukce převodovek se skládá ze skříně a víka, které jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, šnekového kola (segmentu) z tvárné litiny, ocelového šneku a hřídele z jednoho kusu materiálu vysoce jakostní oceli a kvalitních kuželíkových ložisek. V převodovkách ZPM je použito pevné mazivo, které není potřeba po celou dobu životnosti měnit. Převodovky jsou standardně vyráběny v krytí IP 67. Teplotní rozsah převodovky je - 40 °C až + 80 °C.
Šrouby dorazů přístupné z vnějšku umožňují jednoduché nastavení koncových dorazů a tím i rychlé přizpůsobení na armaturu.
Povrchová ochrana je možná v několika stupních antikorozní odolnosti a je stejná jako u servomotorů MODACT.

Výroba ozubení

Frézování kuželových soukolí:

ø70-500 mm; úhel os 45°-135°; max. hloubka zubu 19,5 mm; hypoid ±60° na strojích ZFTK 250, ZFTK 500 (rovné zuby), ZFKK 500, ZFWKK 450, ZFTKK 500, Enims 580 (zakřivené zuby Gleason), SKM2, SM3 (zakřivené zuby Oerlikon).
 

Frézování čelního ozubení a drážkových profilů:

ø20-1.000 mm; modul 0,5-10 mm; úhel sklonu ±85° na strojích OFA 16 A, OFA 16 SC, OFP 20, OFP 32, FO 6, FO 10, GFL 400.

2.jpg
1.jpg

Obrážení čelního ozubení a drážkových profilů:

vnější ozubení: ø30-500 mm; moduly 1-6 mm; max. zdvih 90 mm vnitřní ozubení: ø30-450 mm; moduly 1-6 mm; max. zdvih 90 mm na strojích OHA 32A, OHA 16 B, OHA 12 A, OH6.
 

Broušení čelních kol:

ø30-600mm; moduly 2,5-10 mm na strojích ZSTZ 315 C, ZSTZ 630 C.
Lapování na strojích SKL 1, ZLK 500.
Zkoušení ozubení probíhá na přístrojích SKT 1, ZPLK 500.

Broušení

Pracoviště na broušení otvorů je vybaveno bruskami BDA 50, 80, 100, 200, 300, BDU 250, SIB 315x500.

 

Pro účely broušení nakulato se používají brusky BH 25 A, BUA 31, BUA 20, pro rovinné pak bruska typ BPV 300.

Broušení rovnobokých drážkových profilů.

10.jpg
5.jpg

Nerotační obrábění

Na moderních obráběcích centrech HURCO VMX 42t a HAAS VCE 500 společnost obrábí polotovary skříňového charakteru s maximálními rozměry 1.000x610x610 mm. Dále jsou k dispozici frézky FA4H, F2V CNC.

Rotační obrábění

Další část výrobního programu tvoří obrábění rotačních dílů do průměru 200 mm. Jedná se zejména o hromadnou výrobu polotovarů pro ozubená kola na strojích. K dispozici jsou soustruhy a centra SPT 32 NC, SPT 16 NC, SPRY 40 CNC, SU 50/A, SV 18 R/10.

6.jpg
Image by Isis França

Chcete využít našeho pokročilého strojního parku?

Armatury, které lze ovládat převodovkami ZPM

Kulové kohouty, uzavírací klapky
Převodovky jsou nabízeny s výstupní přírubou podle DIN/ISO. Vstupní hřídel je standardně pravotočivý a směr otáčení při uzavírání jak na vstupní hřídeli, tak i na výstupu je rovněž ve smyslu otáčení hodinových ručiček.

 

Zvýšený ukazatele polohy se používá v případech, kdy hřídel armatury je delší než povolená délka k montáži do převodovky. Zvýšené ukazatele jsou z oceli.

 

Splňují všechny nároky na bezobslužné technické provedení pro namáhané zařízení s dlouhodobou životností.

Přehledná tabulka:

Image by Isis França

Chcete využít našeho pokročilého strojního parku?

bottom of page